Metodutveckling

Susano driver kvalitetsarbete, metodutveckling och forskning och har genomfört projekt med bland annat Karolinska institutet, Linköpings universitet, Försäkringskassan och internationella forskare samt regeringsprojekt för utveckling av försäkringsmedicinska intyg.

  • Läkares mellanbedömarreliabilitet vid AFU
  • EUMASS Slovenia
  • EUMASS The need for ethical guidance in the conduct and reporting of independent medical evaluations
  • Etiska aspekter vid oberoende medicinska utredningar