Helsingborg

Susano kliniken ligger i lokalerna Patronen Workspace. 

Besöksadress: Hävertgatan 29, 254 42 Helsingborg

Buss: Från Helsingborg C, går det flera olika bussar till vår klinik. Stadsbuss 2 riktning mot Ödåkra via Berga Industriområde, hoppa av på Helsingborgs stattena eller Helsingborg Älvsborgsgatan. Stadsbuss 22 mot Väla Centrum via Berga, hoppa av på Helsingborgs stattena eller Helsingborgs Älvsborgsgatan. Stadsbuss 1 mot Dalhem, hoppa av på Helsingborgs stattena eller Helsingborgs Älvsborgsgatan. 

Hållplats: Helsingborgs stattena. Fortsätt sedan på Hälsovägen/Ängelholmsvägen med riktning mot McDonalds, OKQ8 och Zoegas, följ vägen cirka 500 meter. Därefter svänger du till höger på Juelsgatan och fortsätter tills du kommer till korsningen Hävertgatan. Sväng sedan vänster igen och fortsätt några meter till Hävertgatan 29.

Hållplats: Helsingborg Älvsborgsgatan. Fortsätt på Ängelholmsvägen i riktning mot Stattena. När du kommit till Lakritsfabriken svänger du till vänster in på Eichstedtsgatan och följer vägen till Hävertgatan. Sedan svänger du höger till Hävertgatan 29. 
Bil: Från Helsingborg C, Kör åt sydost på Järnvägsgatan mot Trädgårdsgatan, efter 130 meter sväng vänster till Trädgårdsgatan, fortsätt sedan in på Bergaliden. Fortsätt sedan in på Kopparmöllegatan och efter 150 meter sväng höger till Rektorsgatan. Efter 500 meter kör mot Hävertgatan, 29.

Välkommen!