Multimodal smärtbehandling

Multimodal smärtbehandling

“Jag mår genuint bra, känner glädje i själen, behöver inte bära omkring på en mask längre”. Johanna, 32 år.

BESVÄRAS DU AV LÅNGVARIG SMÄRTA?

Sedan 1 april 2019 erbjuder Susano, på uppdrag av Region Skåne, MMS, en multimodal smärtbehandling där flera olika yrkesgrupper samverkar för att erbjuda dig som patient en så bra behandling som möjligt. Insatser utgår från flera olika medicinska vetenskaper och är den behandlingsinsats för långvarig smärta som rekommenderas av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

Vem kan delta?

MMS vänder sig till alla personer som är över 18 år och som haft smärta längre än tre månader. Det rekommenderas också att andra behandlingsinsatser redan är prövade eller avslutade. Önskar du att delta kan du inkomma via ‘Egenremiss’ eller ‘Remiss’ via din vårdcentral. 

Vad innehåller en behandling?

Kursens upplägg bygger på en period på tio veckor med individuella och gruppinriktade insatser enligt multimodal behandlingsmetod. Det generella målet med behandlingsupplägget är att skapa förutsättningar för bättre smärthantering och ökad aktivitetsförmåga genom att kombinera information om smärtmekanismer med rörelseträning och förståelse för de beteendemedicinska utmaningar som finns vid långvarig smärta. 

Psykolog och läkare, leder gruppteman med psykoedukativa insatser, och deltagarna får även träning i avslappningstekniker i form av mediyoga med mediyogainstruktör. Läkare genomför smärtföreläsningar med presentation av smärtfysiologins olika aspekter och vad som framkommer utifrån senaste forskningen. 

För att stimulera ökad aktivitet under programmet leder en dansinstruktör en icke prestationsbaserad rörelseträning med dans i kombination med gruppbaserad rörelseträning ledd av sjukgymnast. Arbetsterapeut genomför en beteenderevision utifrån metod för vardagsrevidering med målet att optimera vardagen utifrån patientens behov och erbjuder skapande aktiviteter enligt Uttryckande Konstterapi metodik. 

Den gruppinriktade delen kombineras med individuella samtal, undersökning och träning med sjukgymnast, läkare, pedagog, arbetsterapeut och psykolog.

Om jag behöver tolk?

Vi bokar tolk om du behöver för både grupp och individuella besök. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Var ger ni behandling?

Susano tillhandahåller MMS-program både i Lund och i Malmö. Vi har även möjlighet att erbjuda delar av behandling på digitalt. 

Är behandlingen individuell eller i grupp?

Både och, en del av behandlingen sker individuellt medan andra inslag sker i grupp. Utifrån restriktionerna har vi en gruppstorleken på max 7 deltagare. Detta anpassas utifrån nuvarande regler.  

“Det som gjorde skillnad var gruppen, jag hade verkligen stor nytta av de andra”. Johan, 45 år.

Hur lång är en behandling?

Gruppbehandlingen varar under 8 veckor med två halvdagar per vecka. Den individuella behandlingen går parallellt med gruppbehandlingen och inleds innan gruppstart och avslutas efter. 

Måste jag delta i alla träffar? 

Deltar du i behandling är det viktigt att komma på samtliga besök. Det finns också tydligt stöd i forskningen att om man följer behandling som den är uppbyggd är möjligheterna till en framgångsrik behandling större. 

 

Personalen är van att anpassa alla aktiviteter efter dina behov och förmåga. Det finns möjlighet att närvara digitalt på delar av vår behandling. 

Kommer min smärta att minska?

En viktig aspekt med MMS är att fokus ligger på att primärt hantera smärtan och att lägga grunden för att du ska leva ett så bra liv som möjligt. 

Det innebär att vi arbetar med de faktor som skapar ett bra liv för dig. Det kan vara att få en bättre sömn, att öka din fysiska aktivitet, lära dig hur du kan slappna av trots din smärta och att lägga tid på det som är viktigt i ditt liv.

Sjukskrivning?

En del av de som deltar i Susanos MMS-behandling är sjukskrivna medan andra har ett arbete på deltid eller heltid. Har du behov av sjukskrivning under din rehabperiod kan du tillsammans med din läkare på vårdcentralen komma överens om vad som rekommenderas för dig. 

Hur kommer jag med i programmet?

Efter mottagen remiss kommer du att kallas till oss för en infoträff och/eller ett bedömningssamtal. Syftet är att kartlägga dina besvär, se vilka tidigare insatser som gjorts och undersöka om just Susano MMS-program är det bästa alternativet för dig. 

Vad kostar det?

Susanos MMS-program är en del av Region Skånes och det innebär att du betalar 200 kr per besök och när du nått upp till 1 150 kr erhåller du ett frikort. Har du redan ett frikort betalar du inte något.

Du är välkommen att kontakta oss!

Växel: 010 – 33 00 870 (Telefontid måndagar – fredagar 10:00 – 12:00).

Rehabsamordnare Malmö: Lisa Lindström.

Rehabsamordnare Lund: Margareta Edman.

“Jag har fått en annan förståelse för mig själv, särskilt i förhållande till min familj och mitt arbete”. Aida, 41 år