Medicinsk utredning

Medicinsk utredning – Du som blivit kallad

En medicinsk utredning ska ge en förståelse för hur dina sjukdomar påverkar din förmåga i det dagliga livet. Utredningen genomförs av läkare, oftast tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog. Utredningen kan sedan användas för att  ta ställning till arbets- eller aktivitetsförmåga och eventuella behov av rehabiliteringsinsatser och anpassning.