Om Susano

Susano AB har  i dag ca 20 medarbetare och ett stort antal konsulter kopplade till verksamheten. Huvudkontoret är i Malmö, med verksamhet i Stockholm Göteborg , Lund, Helsingborg, och Kristianstad.

Företaget har under ca 20 års tid arbetat inom hälso- och sjukvård och har tagit fram standardiserade metoder för tydliga beslutsunderlag till våra uppdragsgivare. Vi är ledande både vad gäller kvalitet och kvantitet när det gäller bedömningar av arbetsförmåga i Sverige och genomför drygt 20% av alla försäkringmedicinska utredningarna nationellt (2015).

Vi stödjer kunder, medarbetare, och chefer samt HR avdelningar i sitt rehabiliteringsarbete med smarta och effektiva verktyg såsom egenutvecklade mobilapplikationer och digitala beslutsstöd. Vår behandlingsverksamhet utgörs av individ- och teambaserade medicinska behandlingar med program för livsstilsförändringar, stress– och smärtreducering.

Susanos värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och socioekonomisk status. Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället.

Vårt företag arbetar i nära samarbete med offentliga myndigheter, och organisationer i olika avtal, vilket utgör en viktig del av vår verksamhet och som ställer stora krav på etisk och socialt ansvarstagande tillsammans med hög integritet och oberoende.