Om Susano

Susanos värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och socioekonomisk status. Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället.

Vi är specialiserade på försäkringsmedicinska utredningar, arbetsförmågeutredningar och rehabilitering. Vi arbetar även med organisationsutveckling, utbildning och faktaundersökning vid kränkande särbehandling  och stöd till chefer och medarbetare.

Vårt företag arbetar i nära samarbete med offentliga myndigheter, och organisationer i olika avtal, vilket utgör en viktig del av vår verksamhet och som ställer stora krav på etisk och socialt ansvarstagande tillsammans med hög integritet och oberoende.

Vi finns sedan 2006 med huvudkontor i Malmö med verksamhet i Stockholm Göteborg , Lund, Helsingborg, och Kristianstad med drygt 20 medarbetare. Sedan 2008 är vi certifierade enligt ISO-standarden 9001:2008 och sedermera 9001:2015. Vi är även kollektivanslutna via Vårdföretagarna.