Behandling

Susano erbjuder både KBT (Kognitiv beteendeterapi) och MMR (Mulitimodal smärtrehabilitering) enligt Region Skånes vårdgaranti där vi nu senast även inkluderar vardagsrevidering. Vi har mycket lång erfarenhet av patienter med långvariga besvär relaterade till smärta och stress, samt beteendemedicinska besvär.