Behandling

Susano erbjuder MMS (Multimodal smärtrehabilitering) enligt Region Skånes vårdgaranti. Vi erbjuder även KBT. Vi har mycket lång erfarenhet av patienter med långvariga besvär relaterade till smärta och stress, samt beteendemedicinska besvär.