Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Försäkringskassan (AFU) – Du som blivit kallad

En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en förståelse för hur dina sjukdomar påverkar din aktivitetsförmåga. Utredningen genomförs av läkare, oftast tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog. 

För närvarande är aktivitetsförmågeutredning (AFU) den utredning som Försäkringskassan beställer. Utredningsformen är standardiserad och ser likadan ut för alla försäkrade. AFU ska ge en helhetsbild som inte bara beskriver funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar utan även belyser din kvarvarande förmåga till aktivitet. Syftet med en AFU är att få ett underlag som tydligt beskriver din aktivitetsförmåga i förhållande till vad ett normalt förekommande arbete kräver.