Arbetsförmågeutredning (Arbete)

Arbetsförmågeutredning – Du som blivit kallad

Din arbetsgivare har ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen när det gäller åtgärder som kan vidtas inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Åtgärderna ska syfta till att Du ska kunna fortsätta arbeta hos din arbetsgivare.

Om det finns oklarheter kring om eller vilka åtgärder som kan vara aktuella så kan en arbetsförmågeutredning behöva genomföras.

Genom en arbetsförmågeutredning kartläggs vilka möjligheter det finns för medarbetaren att återgå till sitt nuvarande arbete eller om rehabiliteringsmöjligheter saknas inom den befintliga verksamheten. Vi undersöker även vilka åtgärder som krävs för att Du ska kunna återfå sin arbetsförmåga i ordinarie arbete eller i annat arbete hos sin nuvarande arbetsgivare.

Arbetsförmågeutredningen initieras av din arbetsgivare, där uppgiften är att identifiera Dina förutsättningar – såväl medicinskt, som fysiskt och psykiskt – gentemot de krav som ställs i arbetet.