Kvalitetspolicy

Susano AB är certifierade enligt standarden ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem. Detta innebär att vi åtar oss att arbeta i enlighet med detta system och med ständiga förbättringar.

Susano efterfrågas för sin expertkompetens i frågor som andra enheter inte kan besvara. Förmåga att hantera uppdraget som oberoende expertresurs, förstå kundens behov i kombination med de etiska krav som uppdraget ställer i bemötandet av den medarbetare/besökare som ska utredas är avgörande.

Utredare på Susano besitter en hög kompetens att analysera och detaljerat uttrycka både en individs funktionsbegränsningar, resurser och bedömningen av förmågan i ordinarie arbete men också gentemot den reguljära arbetsmarknaden. Varje medarbetare ska klara att översätta de egna facktermerna till texter som är begripliga också för personer som inte är insatta i vårdterminologi.